Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

САМОТНО ОГНИЩЕ

 

Трифон Кунев

 

 

Самотно огнище, което догаря
до горский път; друмникът рано отмина -
самотно огнище, което ще гасне,
и тъмен блян, който отдавна почина.

 

Самотно огнище, което угасва
до горский път: песен печална без думи;
и друмник безгрижно отрано заминал
със песен по своите друми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]