Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ПЕСЕН БЕЗ СЛОВА

 

Трифон Кунев

 

 

Песен без слова - рулади с плач летят
над трендафили, кои ще скоро прецъфтят,
над трендафили, поникнали напразно...

 

Песен без слова - летят руладите със плач
и умират във вечерний здрач,
и зовят мъчително-неясно.

 

Песен без слова - и моята любов,
песен без слова - и нейний зов -
вик погинал в ледени полета...

 

Тиха вечер; с плач руладите летят:
„Песен без слова“ ридае за последен път
над пустинята, от свойта скръб обзета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]