Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

АХ, ЕЛА ДА ВИДИМ...

 

Трифон Кунев

 

 

Ах, ела да видим закъснелите цветя,
връх които Есен налетя;

 

и да видим клюмналите ветви,
и да чуем тъмните им клетви,

 

пред смъртта - печалният им дял -
в някой ден без слънчице остал;

 

и да питаме цветята бедни,
как течат минутите последни

 

пред смъртта - нареченият дял -
в някой ден без слънчице остал...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]