Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ЗАТРЕПКАХА ЗВЕЗДИТЕ

 

Трифон Кунев

 

 

Затрепкаха звездите най-последни.
Нощта се взира ледна,
замислена и безпрогледна -
и мълком си разтваря тя студените ръце,
         и чака...
(Стара приказка за смръзнато сърце
и за деца, които са избити...)

     

    Конец за най-последните звезди -
    погинали внезапно: огнени бразди...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]