Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ЕЛА СЕ ВИЕ, ПРЕВИВА...

 

Трифон Кунев

 

   

   Ела се вие, превива -
   девойче с род се прощава.
   Девойче дума деверю:

    

   „Постой, почакай, деверко -
   ще кажа нещо майци си:
   - Остай си сбогом, майчице,
   сама без рожба галена;
   дали ще ми е весело
   при чужда майка момкова, -
   дали ще найда, сирота,
   и тамо твойто милване,
   и твойте думи медени,
   и твойта ука майчина...
   На тебе, мамо, оставям
   в градинка равен босилек -
   их, свидно ми е за него -
   недей го, мамо, забравя,
   ала го често поливай:
   с росица заран и вечер,
   със дребни сълзи по пладне...

    

   Остай си сбогом, майчице,
   сама без рожба галена.“

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]