Иван Вазов

„Чичовци. Галерия от типове и нрави български в турско време“

Литературен клуб | към съдържанието | други произведения на Иван Вазов

 

 

РЕЧНИК

 

 

 

        ага – господар

 

        агарянец – мохамеданин, турчин

 

        аждерхан – буен кон

 

        амвон – издигнато място в черква за проповед

 

        аналой – висока масичка в черква за книги

 

        анасон – силно ароматно растение

 

        антерия – подпълнена с памук дреха

 

        Арнаутлък – Албания

 

        аферим – браво

 

        афион – сок от маково цвете за опиум

 

        ахиевски (читаци) – въоръжени турци от с. Ахиево

 

        барачест – космат, рошав

 

        барде – малък глинен съд

 

        бей – почтенна титла у турците

 

        берберин – бръснар

 

        броеница – наниз от кехлибарени и други зърна за развлечение

 

        вампор – параход

 

        вапцан – боядисан

 

        вапцилка – боя за боядисване

 

        вария – вид ударения в черковнославянската писменост

 

        везир – титла на висш сановник

 

        верста – руска мярка за дължина – 1066 м.

 

        весден – цял ден

 

        вопрощение – въпрос

 

        гайтанджия – производител на гайтан

 

        гаче – като че ли

 

        глума – шега

 

        говея – постя, не ям блажно

 

        грош – монета от 20 стотинки

 

        гуждам – поставям, турям

 

        гърнив – вмирисан

 

        гюл – роза

 

        давия – съдебно дело, процес

 

        дамаскин – ръкописен сборник с религиозни съчинения

 

        джамфез – тънък копринен плат, тафта

 

        джанъм – душо моя, миличък

 

        джепане – барут, боеприпаси

 

        дискрепанация – несъгласуваност, различие

 

        дорест – кон с кестеняв косъм

 

        евет – да, наистина

 

        елиника – гръцки език, гръцка азбука

 

        елинист – привърженик на гръцкия език и култура

 

        емфена – кутийка за емфия, вид тютюн

 

        епитроп – човек, избран да ръководи черковните работи

 

        ефенди(м) – господин, господар

 

        забит(ин) – полицейски чиновник

 

        забрутен – с юначен вид

 

        завалия – нещастен, злочест

 

        запецна – да се запъна

 

        изтъртуфен – подпухнал

 

        Инглитера – Англия

 

        индикт – период от 15 години

 

        инферналний – долен, адски, демоничен

 

        исо – пригласяне с равен, проточен тон

 

        кадия – съдия

 

        калевра – плитка кожена обувка

 

        калцуни – дълги вълнени чорапи

 

        калъч – сабя

 

        капасъзин – безделник, нехранимайко, разбойник

 

        кампазамал(ин) – бирник

 

        ката – всяка

 

        каяфет – външен вид на човека

 

        керата – негодник

 

        кешки – тежки, по-добре

 

        кинонико – църковна песен в края на литургията

 

        колчем – колкото

 

        конак – полицейско управление

 

        иконостас – поставка за икони

 

        кончина – вид игра на карти

 

        копелак – хлапе, момче, незаконородено дете

 

        корелатив – съотносителен

 

        куфалница – глава

 

        кьовекилски – пълномощник, представител на селото

 

        кьошк – предна открита част на къща

 

        кюп – делва, съд от печена глина

 

        кючек-оюну – турски танц

 

        лазарник – година

 

        лани – миналата година

 

        мазгал – тесен отвор в крепост за стрелба

 

        малакоф – модна широка рокля с тесни обръчи

 

        мангал – съд за разгаряне на огън, на дървени въглища

 

        маскара – безобразник, безсрамник

 

        масър – дреха от гр. Масър

 

        махмурлук – състояние след пиянство

 

        метох – култова сграда, представляваща манастир

 

        минюциозност – дребнавост, изпипване

 

        миразчия – наследник, обикновено на чужд имот

 

        миро – благовонно масло за църковни обряди

 

        морав – червен

 

        мюфтия – мюсюлмански духовник

 

        мющерия – купувач, клиент

 

        мязам – приличам

 

        най-паче – най-вече

 

        нартика – преддверие на храм

 

        нафиле – напразно

 

        них – тях

 

        одеве – преди малко

 

        ожидание – очакване

 

        ока – стара мярка за тегло (1283 грама)

 

        оксия – вид ударение в черковнославянския език

 

        олтар – издигнато, преградено място в черква

 

        онбашия – началник на 10 души

 

        онождам – правя, върша нещо

 

        отдихателен – отпочивателен

 

        отнюд – никак, ни най-малко

 

        пангар – масичка за продаване на свещи

 

        пандурин – стражар-християнин в турско време

 

        папурвина – царевично стебло

 

        пасквил – изложение с хули и клевети

 

        патрахил – тясна и дълга свещеническа дреха

 

        патрика – патриарх

 

        паша – висш турски военначалник

 

        пезевенк – долен, безчестен човек

 

        петак – монета от 2 и половина стотинки

 

        пинтия – скъперник

 

        пипка – глава, мозък

 

        поганец – друговерец

 

        подидаскал – помощник-учител

 

        порфирен – червен

 

        предрезнувам – преграквам

 

        пренос (прянос) – момент от църковен обряд

 

        притезание – претенция

 

        пряпорец – знаме

 

        псалт – черковен певец

 

        псаликия – книга с църковни песни и ноти

 

        рожков – средиземноморски плод

 

        руп – четвъртина от 1 грош

 

        салтамарка – къса, горна, подплатена дреха

 

        санким – впрочем

 

        сардонически – зловещ, заплашителен, язвителен

 

        селямсъз – непоздравяващ

 

        семерджия – майстор на самари за коне, магарета

 

        сетре – сако

 

        солдат – войник

 

        спрепам се – препъвам се, смущавам се

 

        спроти – според

 

        тапия – документ за владеене на имот

 

        тартароеметико – вид лекарство

 

        тахтаба – дървеница

 

        темане – поклон

 

        топхане – артилерийски арсенал, военно учреждение в Цариград

 

        тюфекчия – майстор на оръжие

 

        уврат – мярка за земя, равна на около 1000 кв. м.

 

        унгурин – проклетник

 

        фалименто – фалит, ликвидация

 

        фанти – карти за игра

 

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]