Иван Вазов

„Драски и шарки“

Литературен клуб | публикуване | други произведения на Иван Вазов

 

 

КАРДАШЕВ НА ЛОВ

 

Иван Вазов

 

 

 

I. Чудната накана
II. Дребни впечатления
III. Каишев
IV. Кардашеву задават друга тема
V. Цербер в беда
VI. Една приятна вест в „Червен рак“
VII. Гръмливи новини и истински събития
VIII. Из голямата артилерия на столицата
IX. „Еврика!“
X. Истината
XI. Едно премеждие
XII. Един брат по Аполона
XIII. Рядка безкористност
XIV. Братемойев става опасен
XV. Втори поход
XVI. Защо се бави младоженецът
XVII. Благополучно начало
XVIII. Кардашев на полето
XIX. Картини и сцени сред природата
XX. Танаско
XXI. Едно ново бягство
XXII. При еврейските гробища
XXIII. Не обичайте!
XXIV. Поради вихрушката
XXV. Лудницата
XXVI. Митинг
XXVII. Една велика митингаджийка
XXVIII. И други приятели
XXIX. Една сила
XXX. Подир митинга
XXXI. Втора битка, в която дрипавият господин и генерал
XXXII. 18 май
XXXIII. В зелената къща
XXXIV. Долу
XXXV. The Great Attraction
XXXVI. Гръмотевиците на красноречието
XXXVII. Една светла мисъл
XXXVIII. Начало на едно политическо поприще
XXXIX. Пак дрипавият господин
XL. Непостоянните - непоколебими
XLI. Госпожата в траур
XLII. Матрапанчев
XLIII. Кюстендилският освободител
XLIV. Прозорче, отворено в една душа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Иван Вазов, Том осми, Изд. „Български писател“, София, 1976 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]