Александър Вутимски

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

НАШИЯТ ГРАД

 

 

Къде е днес повехналата уличка
с разкривената, шарена каручка,
замисления старец пред дюкянчето
и неговата сребърна лула?

 

Жените се разхождаха с чадъри,
със дълги рокли и със къдрав кок.
А слънцето залязваше безмълвно
над празничния парк и над файтоните.

 

Къде е днес забрадката на баба ми
и стария албум със стихове?
Тантелите на леля и иглите й,
и шарените статуйки с цветя?

 

Навярно няма скоро да се върнат
хаджиите у нас от Божи гроб.
И влажен мъх ще израсте по плочите
на тихия ни двор от турско време.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Скитникът и враните“, Александър Вутимски, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2005 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]