Александър Вутимски

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ПРОЗОРЕЦЪТ

 

 

Прозорецът е целия разтворен.
Корнизът му е позлатен от залеза.
Пердето е прибрано отстрана
и в здрача стаята изглежда алена.

 

Върху корниза лазят буболечици.
Напукани са дървените рамки.
Мушиците избягват на тавана,
преди да падне бавно вечерта.

 

Стъклата са немити и дъжда
оставил е по тях бразди изсъхнали.
Прашинки светят в сребърния въздух.
Клонете се превиват под стряхата.

 

А утре тук за нас ще е неделя.
И празнично ще ни звънят камбаните.
И улиците ще са чисти, радостни.
Прозорецът ще бъде само делничен.

 

Прозорецът със прашните завеси,
с корнизите, с петната и със слънцето.
Дано не бъда във неделя тъжен,
макар че тук посрещам всички празници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Скитникът и враните“, Александър Вутимски, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2005 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]