Александър Вутимски

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

В СВЕТА

 

 

Минавам през деня и през нощта.
Аз дишам, слушам, радвам се, живея.
Безмълвно се оглеждам във света
през ветрове и под небе разсеяно.

 

Понякога съм скръбен, и това е хубаво.
Усещам многостранния живот.
Движения и ритми дишат грубо
във въздуха, водата и във почвата.

 

И ето, има страх от зло, от смърт,
и страх от болка, що напада яростно.
Но няма нищо страшно във света -
безкрайния, раздвижения, яркия.

 

Изгарят небесата в цветове -
и върху нас изсипват гръм понякога.
Оглеждам се, вървя и ми е радостно.
Дори обиквам всички страхове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Скитникът и враните“, Александър Вутимски, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2005 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]