Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

1900-1901

 

Пейо Яворов

 

 

 

Злокобен шепот, не спи враждата -
змия с отрова пои сърцата:
човек човека не ще познае...
     И мрачний демон на войната
за кърви жаден над нас витае...

 

Светни, о разум! - Разсей тъмите
ти, слънце властно! Дори слепците
зловещо зинал да видят гроба...
     И благост да смири душите,
горящи днеска в безумна злоба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]