Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ИДИЛИЯ

 

Пейо Яворов

 

 

 

Прах, олелия. Навалят
уроди, орда безока,
пътя световен. Прескачат
живите мрътви - отиват, -
тътне земята в тъмите.

 

Дрънкат сахани, легени
(рицарски шлемове бранни),
махат Кихоти безоки
копия-тръсте, камиши,
плясък и крясък до бога.

 

Мигат-премигват звездици
(божии прашни клепачи) -
гледат в почуда надоле...
Охтичав месец повива
остър нос мрачно нагоре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]