Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

НЕДЕЙ МЕ НЕЖНО ПОГЛЕЖДА

 

Пейо Яворов

 

 

 

Недей ме нежно поглежда,
не се усмихвай приветно -
напразно храниш надежда
да найдеш чувство ответно.

 

Дори и бога, богиня
за мене няма в небето -
отдавна скъпа светиня,
девойко, имам в сърцето...

 

И ти си млада, красива,
за обич страстна родена,
но тя... По нея отива
душата - вече пленена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]