Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

 

Пейо Яворов

 

 

 

  Две хубави очи. Душата на дете
  в две хубави очи; - музика - лъчи.
  Не искат и не обещават те...
  Душата ми се моли,
  дете,
  душата ми се моли!

 

Страсти и неволи
            ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях -
            не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.

 

  Душата ми се моли,
  дете,
  душата ми се моли...
  Не искат и не обещават те! -
  Две хубави очи. Музика, лъчи
  в две хубави очи. Душата на дете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]