Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

СЪРЦЕ, СЪРЦЕ, СМИЛИ СЕ КЛЕТО...

 

Пейо Яворов

 

 

 

Сърце, сърце, смири се клето, -
от зло предчувствие обзето,
защо тревожно биеш ти?
Съдбата даде ли ти нещо,
че днес, настръхнала зловещо,
да може да го похити?

 

Животът ли? Ах, той един е -
и ти не искаш да премине
без диря някаква в света;
но колко пъти си, унило,
изстивало към всичко мило
и пожелавало смъртта?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]