Пейо Яворов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ТОМА

 

Пейо Яворов

 

 

 

     „Огън в огнище угасна,
  сънен мрак навява сън.
  Глас... тревога ежечасна!
  Кой над пропастта опасна
  пак увисна отвън?
  Сънен мрак навява сън,
  глас - тревога ежечасна, -
  глас ли, или ветрове!
  Кой ме буди и зове?“

 

(Ний сме десетте мъже избрани,
ти не знаеш, о Тома!
Ний сме факлоносците, призвани
да творим деня в тъма.
Ние сме десетте мъже, всегдашни
милосърдци сред беди.
От небесните звезди
ний запалихме факли: безстрашни,
ден творихме низ тъма...
Отвори ни, о Тома!)

 

  „Стар съм, гаснат стари сили,
  вестоносци на денят!
  Кръв не блика в кръвни жили:
  сто уста са нея пили,
  непознати в тъмен кът.
  Да отворя на денят? -
  Стар съм, гаснат стари сили,
  ослепяха и очи...
  Ад не виждам тук лъчи!“

 

(Повилнели бури ни факлите
угасиха, о Тома!
Облаци покриха и звездите,
вредом зина пак тъма.
Ти изтръгна искрите от камък,
буен огън стъкна сам.
Зад предвръшна бездна - там
връх се губи: жив небесен пламък
пак да снемем - и тъма
посвети ни, о Тома!)

 

  „Тука огънят угасна,
  вън е бездната ужасна -
  край не чакам на тъма...“

   

(Помогни ни, о Тома!)

 

  „Догоряха стари сили,
  кръв не блика в кръвни жили -
  оплачете ме в тъма...“

 

(Съжали ни, о Тома!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]