Йордан Йовков

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ГОРОЛОМОВ

 

Роман

 

Йордан Йовков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Йордан Йовков, том 6,
под общата редакция на Симеон Султанов, Изд. „Български писател“, С., 1978 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]