Йордан Йовков

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ОБИКНОВЕН ЧОВЕК

 

Драма в четири действия

 

Йордан Йовков

 

 

 

 

 • Първо действие
 •  

 • Второ действие
 •  

 • Трето действие
 •  

 • Четвърто действие
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Електронна публикация на 17. септември 2021 г.
  Публикация в кн. „Събрани съчинения“, том 5, Йордан Йовков,
  под общата редакция на Симеон Султанов, Изд. „Български писател“, С., 1978 г.

  © 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

   

  Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]