Йордан Йовков

проза

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ВРАГОВЕ

 

Йордан Йовков

 

 

        Случи се тъй, че когато Христо Месечката влезе в Антимовския хан, тям нямаше никой и той, вместо да седне, изправи се при вратата и започна да си прави цигара. Сарандовица, младата, както си пишеше в тефтеря, погледна го набързо, позасмя се и каза:
        - Добре дошел, дядо Христо! Какво ново?
        - Новото е, че турският султан се потурчил. Всичко е наред, само на кьосето мустаци няма да му поникнат и на келявия коса.
        Сарандовица обърна цялото си лице към него, погледна го с черните си очи и се засмя:
        - Ех и ти, дядо Христо. Друго кажи, друго. Та барем ходиш по селата, всичко знаеш.
        - И друго да ти кажа тогаз: вчера сърненци и бистричани щяха да се избият. Голям бой беше. Карат се за мера, ама тази кавга е по-стара и от мене, и от баща ми. Тъкмо минавах оттам, та ги гледах. Като тръгнали ония плугове и от едното село, и от другото, като артилерия. И на коне препускаха някои напред, също като на война, а отзад идеха пешаците и гълчаха, като че беше турска сватба. Спрях коня, па ги гледам. Като стигнаха до синура...
        - Ама защо се карат?
        - За земя, за едно парче нива. И да речеш, че е голямо, а то таквоз малко парче, че ако някое магаре се отъркаля в него, опашката му ще остане отвън. Ама човешки инат нали е - нито едните го дават, нито другите, и едните искат да го орат, и другите затуй изкарали и плуговете. Та ще ти кажа, спрях се и ги гледам. Като додоха до синура, излязоха по няколко напред и се запънаха едни срещу други като петли - карат се. Че като извикаха отзад едните ху-у и другите ху-у, че като се счепкаха - карма-карашик станаха. Играят ония ми ти сопи, ти казвам, като че брулят круши.
        - Боже господи! Че те трябва да са се избили!
        - Не, нищо не им е. Защото ако от сто души половината са луди, другата половина са мъдри. Влязоха помежду им и ги разтърваха. Ама все пак счупени глави и ръце има. Сега ще се съдят.
        - Ще пълнят джобовете на адвокатите.
        - Ти остави туй, Василке, ами ако имаш нещо, дай ми да си хапна, че гладна мечка хоро не играе.
        Сарандовица мръдна тънките си вежди и само с глава направи знак, че няма.
        - Нямаш! И ме караш да ти разправям новини, а! Хубава работа! Хе, друга беше майка ти, покойната, бог да я прости и вечна и почивка на място злачно и покойно. Каква жена беше - деотде, ще намери и ще те нахрани. Друго ако не, поне едно гърне боб ще стои и ще ври на огъня. А ти - нямам. Че като съм гладен, как да ти пия киселото вино!
        Месечката се разсърди и мина навътре в кръчмата.
        - Добре дошел! - поздрави го Калмука.
        - Добре дошел! Кажи ми на добър час, защото си отивам. Това не е хан.
        - Я чуй бе, адаш - каза Калмука, - на колко години си? Все искам да те питам. Аз бях млад и остарях, а ти все тъй си седиш. На колко си години, а?
        Месечката не му отговори, но Калмука право казваше - никой не можеше да каже на колко години е Месечката. Беше възнисък, слабичък човек със съвсем бели коси, със сини ясни очи и ниско подстригани мустаци. Бозявите му потури бяха изтъркани, но много чисти; беше с високи калцуни, каквито никой вече не носеше. Месечката беше прекупвач, но по-скоро вършеше не търговия, а баберкуваше подир истинските търговци - купуваше туй, което останеше: някой слаб добитък, някоя повредена кожа. Но най-обичаше да купува стока, продадена от нужда. Запали ли се главата на някой сиромах, току-виж, че Месечката усетил и иде като орел на мърша.
        Калмука не дочака отговор, пък и скоро забрави за какво беше питал. А Месечкаа още мълчеше от яд и гледаше през прозореца. „Трябва да се хапне нещо - мислеше си той, - не може!“ И тъкмо когато се канеше да се обърне към Сарандовица и да опита с молба, пред хана издрънчаха няколко каруци. Слязоха десетина души селяни и между тях двама с вързани глави.
        - Ей ги бистричани - каза си Месечката, - отиват да се жалват. Ей ги и ранените.
        Бистричани влязоха, като продължаваха разговора си, започнат още из пътя.
        - Ний всичко ще му разправим - говореше дядо Иван Титев, който ги водеше. - Ще му разправим, пък той, абокатина, си знай работата. А ти, Недьо, и ти, Иване, щом слезем в града, ще идете при доктора, да ви прегледа главите и да ви даде свидетелство. Хайдутите с хайдути, не ги е срам! Мечкадари! Ще ги научим ний тях, чакай...
        - Сърненци ли ще съдите? - обади се Месечката.
        - Ще ги съдим не, ами оттатък ще минем. Ще бягаме, догде ни паднат калпаците от главите. И на децата си ще оставим да ги съдят! Туй хора ли са? - Хайдути!
        - Какво искаш от тях, когато в гора живеят - обади се други. - Дай им да въдят кози и на гайди да свирят, чунким гайда става само от козя кожа!
        - Туй им дай: гайди и пехливанлък.
        Като насядаха около две маси, бистричани наизвадиха шарени торби и наизкараха от тях какво не: червени набъбнали самуни, сирене, солена сланина. Някои разгънаха кенарлии пешкири и из тях се показаха варени кокошки с по едно малко гаванче сол.
        Месечката погледна това ядене и очите му останаха над масата. Изведнъж сините му хитри очи засвяткаха и като застана срещу бистричани, той извика:
        - Право викаш, дядо Иване! Таквиз са те, сърненци - прости хора. А пък за гайдите им - за тях аз да ви разправя!
        Бистричани се вслушаха.
        - Една година - започна Месечката - отиват сърненци за сол в Силистра. Купили сол, натоварили талигите и си тръгнали назад, като дошли до Канарата - там знайте каква гора има, - спрели и пуснали конете. Понавлезли в гората, уж да си отрежат по някоя пръчка, а намират клен и започват да правят гайдуници. Правят гайдуници, опитват ги - гората ечи от пищялки. Завалява дъжд, солта се топи, ама кой ще усети - гайдуниците пищят из гората. Когато най-сетне дошли, какво да видят: под всяка талига локва, а от солта ни помен!
        Бистричани се засмяха. Засмяха се дори и двамата с вързаните глави. И тъй като смешното го почувстваха малко по-късно, смехът им се повърна по-висок и по-весел.
        - Да си жив, Христо! - викаше дядо Иван Титев с насълзени от смях очи. - Гайдуници, а солта се стопила... Ха-ха-ха! Сполай ти за приказката, човече. Я чуй, Христо, ти може да си гладен, ела да си вземеш от хляба ни. Ха така, кани се сам. Булка, дай една чаша и за дяда си Христа!
        Бистричани ядоха и пиха, яде с тях и Месечката. Но тъй като те бързаха, завързаха торбите си, посмяха се още за гайдуниците и заминаха за града.
        Като много стари хора, Месечката имаше обичай да си приказва сам на себе си и когато бистричани бяха си излезли, той си каза с глас:
        - Христо, хубаво си похапна! А, Христо, хубаво си похапна!
        Не мина дълго време, други каруци спряха пред хана: бяха сърненци. Най-напред те поличаха със силните си гърлести гласове. Като че не си приказваха, а се караха. Влязоха едри, снажни хора, с големи калпаци, мустакати, небръснати. Но всичко, каквото имаха отгоре си, беше ново - червени антерии, потури от яка аба, бели като сняг навои. Те пък на свой ред ругаеха бистричани. И макар да познаваха Месечката, възбудени от омразата си, гледаха го като враг.
        - Юнаци, позакъснели сте! - каза им меко Месечката. - Малко да бяхте преварили, щяхте да сварите тука бистричани с дяда Иван Титев.
        - Тук ли бяха?
        - Тука ами. Като усетиха, че идете, офейкаха.
        Сърненци се засмяха. И те като бистричани извадиха още по-големи торби и започнаха да ядат.
        - Тия бистричани са тънки хора - започна Месечката. - Слаби хора, обули се в панталони като дилафи и на нивата ходят с калеври. И страхливи са. Те, кога доде мечка в тяхното село, всички лягат да ги тъпче за страх. Ама знайте ли защо?
        Сърненци дадоха ухо.
        - Да ви разправя. Една година докарват пак цигани мечка, прибрали се да нощуват и вързали мечката. Ама дивеч нали е, мечката се отвързала, повлякла синджира и избягала. Тук-там, вмъква се в курника на Васил Консула, нали го знайте?
        - Знаем го де, е?
        - Разкрякали се кокошките, а Консула рекъл: „Лисица е!“ Отива и затваря курника. Доде Василица изнесе свещ, Консула видял, че онуй нещо взело да бута капака на курника отвътре и той дал гръб и подпира. „Бре, жена! - рекъл, - туй голямо нещо е, трябва да е на кръсника шопаря!“ А като подала Василица свещта и погледнали, какво да видят: мечка! Беж в къщи, заключват се и викат: „Мечка!“ Чуло се от комшия на комшия и цяло село завиква „мечка!“ чак до сутринта. А мечката се била заплела със синджира си в курника и там си седи. Дошел цигънинът и си я прибрал! Наскачали тогаз бистричани - ще го убият. Десет наполеона му взели за една кокошка, удушена от мечката, и то не че струва толкоз, а за страха, дето го теглили цяла нощ!
        Още преди да свърши Месечката, сърненци се превиваха от смях, а когато свърши, те като че не се смееха, а виеха като вълци.
        - Да живееш, Христо! Сто години да живееш! - викаше най-старият сърненчанин. - Хай да те земе мътната, ще ме накараш да умра от смях. Я ела, ела си хапни от хляба ни...
        - Аз вече хапнах - каза Месечката и тъй като Сарандовица се смееше, той я погледна и й смигна, - не съм гладен, ама ако почерпите, пийвам едно винце.
        - Булка, дай му пол ока вино!
        Заръчаха вино и на Калмука. Ако имаше други в кръчмата, и на тях щяха да поръчат. Калмука дигна чашата си и тъй като не през всичкото време беше слушал какво се приказва, рече:
        - Наздраве ви, драги гости! Сърненци ли? Да пукнат тия мечкадари!
        Той пи, облиза се и се заоглежда, като че беше казал нещо много хубаво. Добре, че сърненци не го чуха. Но един се обади:
        - Какво, какво? Какво дрънка тоз?
        - Пиян е човекът - рече Месечката, - не знае какво приказва.
        Калмука разбра, че е сбъркал, захапа брадата си и замълча.
        Сърненци тръгнаха да си отиват. Старият, който ги водеше, смръщи вежди и каза: „Щом стигнем Керане, ще отидете на доктора, ти ще покажеш ръката, а ти, Стойо, покажи де си ръгнат. Кажи, че имаш счупено ребро.“
        И те заминаха с каруците си, които също бяха като за хора като тях - обковани с желязо, тежки като топове, с буйни, охранени коне.
        Месечката остана сам, усмихваше се и нещо си бъбреше сам на себе си. Калмука слезе от пейката, дойде при него и му каза:
        - Какво е станало бе, адаш? Какво се лютят тия хора?
        - Хей, Калмук, Калмук! - рече Месечката, - ти като че от гроб излизаш. Че аз го казах вече и ядох, и пих, а ти чак сега ме питаш!
        Сарандовица младата се смееше.

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 17. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Йордан Йовков, том 2,
под общата редакция на Симеон Султанов, Изд. „Български писател“, С., 1976 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]