Михаил Епщейн

философия

Литературен клуб | философия | азбучен каталог

 

      Михаил Епщейн е философ, културолог и литературовед. Роден е през 1950 г. в Москва. Завършил е Филологическия факултет на МГУ. Професор е по руска литература и теория на културата в Университета Емъри/ Emory University (Атланта, САЩ). Член е на руския Пен клуб и на Академията за съвременна руска словесност. Автор е на 17 книги и около 500 есета и статии в областта на поетиката и семиотиката, литературните архетипи, теория на метареализма, философия на езика, западен и руски постмодернизъм. Работи като съредактор на списанията "Symposion. A Journal of Russian Thought" (САЩ), член е на редакционната колегията на списанията "Common Knowledge" (САЩ) и "Rhizomes:Cultural Studies in Emerging Knowledge" (САЩ). Носител е на наградата на името на Андрей Белий през 1991, наградата на руската емиграция "Liberty" – Ню Йорк, през 2000 г. Изследванията му са преведени на 14 езика.

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]