Валентин Канавров

философска критика

Литературен клуб | философия | публикуване

 

 

      Валентин Канавров е роден в гр. Варна през 1955 г. Той е доктор на философските науки (2003) и професор по история на философията в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград (2006). Неговите основни сфери на концептуален интерес са метафизика, история на философията, гносеология, онтология. Основните му публикации са пенталогия за критическа метафизика: Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм. Велико Търново: Faber, 2003; Критически онтологеми на духовността. Велико Търново: Faber, 2006; Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер. София: Изток-Запад, 2011; Пътища на трансценденталния схематизъм. София: Изток-Запад, 2015; Трансценденталният път към човека. София: Изток-Запад, 2020.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]