Йосиф Петров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | извън канона

 

ЗАКЛИНАНИЕ

 

Йосиф Петров

 

 

За черния ви ден Девети,
най-черния от всички дни,
за свободите ни отнети
за стъпканите правдини,

 

за истината осквернена,
за поруганата родна чест,
за стачката в кръв потопена,
за смазания млад протест,

 

за бедствието всенародно
от вашата престъпна власт,
за всичко мило, скъпо, родно,
ругано с дива страст от вас,

 

ще ви накажа аз сурово
с оръжието на честта,
но не със меч, а с живо слово
за цял народ ще отвъстя!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. септември 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!