Георги Здравков

история на литературата

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

100 години от рождението на Блага Димитрова

 

Георги Здравков

 

 

         На 02.01.2022 г. отбелязахме 100 години от рождението на Блага Димитрова (02.01.1922 г. – 02.05.2003 г.).

 

         Тя беше достоен човек, творец и борец за личностни права и за демокрация в едно време, което не ги зачиташе. В живота и в литературата тя ги наложи с нов смисъл и с ново съдържание, вдъхна им усещане за ново битие, нов морал, нов обществен смисъл.

 

         Пътувайки към себе си, към собственото си Аз, Блага Димитрова пропътува два века дългия и неравен път към всеки един от нас, към нашите дълбоки националнопсихологически корени, към нашата българска идентичност.

 

         Тя носеше в себе си ореола на светостта и трагизма, на величието, слети в едно – обобщен индивидуален образ, неотменна същност от нашата историческа съдба.

 

         Нейното истински неподправено човешко лице показа ясно и недвусмислено, достойно и смело каква трябва да бъде България в бъдещето още тогава, когато тя имаше само минало и настояще...

 

         И плати висока цена, възможно най-високата за онова време!

 

         За благодарност, днес творчеството ѝ дори не се изучава от днешните ученици в българското училище и те няма откъде да знаят нищо за нея, защото не заслужава.

 

         Свирепо унижение, достойно за огромно съжаление!

 

         Бог да прости Блага Димитрова! Нека да е светъл небесният ѝ път!

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. януари 2022 г.

©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]