Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Цветето на Живота

 

 

Гергана Златкова

 

 

  на зелената порта
  на старата къща
  в село:
  плетеница
  от кръгове,
  засрещащи се
  във вретеновидни
  елипси...
  сфера
  от
  очите
  на времето...
  розета -
  модел на
  всевиждащото
  око
  на Твореца,
  на Живота,
  на Вселената...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]