Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Топоси

 

 

Гергана Златкова

 

 

  В диплите на планината
  са разпилени
  космически паяжини
  от електрически съзвездия.
  Искрящо бели паяци тъкат
  светли нишки в мрака.
  Автомобилните фарове
  издайнически прорязват
  невидимите реки от улици,
  изтичащи в шосетата...
  Стърженето, грохотът...
  барабаненият ритъм
  се разстилат
  механично по
  релсите на времето...
  Времето, което
  сякаш не е
  себе си.
  Влакът –
  допотопен динозавър -
  се влачи
  като стоножка
  между географски точки
  и вселени...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]