Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Напускане на Ур

 

 

Гергана Златкова

 

 

  В живота на
  всеки има моменти
  на напускане на Ур...
  ...в отказа от грандоманията,
  чийто символ са зикуратите...
  Напускане на Двуречието
  и насочване към Реката
  Духовното
  напускане на Ур
  е отправната точка
  към Обетованата земя.
  Това някога е извършил Аврам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]