Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Рут

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Рут
  е
  смирение
  кротост,
  благост,
  милост,
  вярност,
  отдаденост,
  трудолюбие,
  любов...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]