Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Адаса

 

 

Гергана Златкова

 

 

  На сводът небесен съперничи
  изкусната архитектура на персите...
  Но какъв би бил сводът небесен,
  обгръщащ Земята околовръст,
  ако не го обитават звезди?
  Сред всички
  достойни -
  умни и красиви
  девойки в царския двор...
  За съпруга на
  могъщият владетел, Артаксеркс,
  си била избрана ти, Естир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]