Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Виночерпецът

 

 

Гергана Златкова

 

 

  В Стария Завет

   

  Вночерпецът
  на фараона
  беше спасен, за
  да продължи да
  черпи с вино...

   

  В Новия Завет

   

  Виночерпецът превръща
  водата във вино на сватбата
  в Кана Галилейска

   

  От Новия Завет насетне

   

  Виночерпец е Христос
  и всички свещеници
  след Него!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]