Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Бреговете на Яфа

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Синьо-зелени коне се надбягват,
  гриви от пяна бяла развяват
  синьо-зелени ездачи здраво опъват юздите
  и с викове бесни се хвърлят в скалите...

   

  Синьо-зелено гледа отгоре небето
  битките вечни между брега и морето...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]