Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

На път за Йерусалим

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Хей там отсреща
  е Витания - селото на Лазар...

   

  Лазар, когото Исус
  възкресява.

   

  Не можем да
  преминем и
  да отидем.

   

  Автономия,
  ще започнат
  да ни замерят
  с камъни...

   

  Не се интересуват,
  че сме миролюбиви,
  че тези места
  са свещени за нас...

   

  Лазаре, стани да ни
  посрещнеш и опазиш!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]