Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Първа част: Начало. Търсения в неизвестното

 

 

[Следи от ята...]

 

 

Гергана Златкова

 

 

    Следи от ята върху овалът на времето...
    Дремят посоките на гърба на Вселената...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]