Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Изкачване

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Славен и дивно красив
  е Йерусалим -
  сред борове,
  кипариси,
  маслини, финикови палми,
  нар, лимони, авокадо
  и смокини...

   

  В камък е вдялан
  и от камък издялан -
  опасан със
  здрави зидове и
  кули високи
  от памтивека...

   

  С порти - представителни,
  широки...

   

  Бял град,
  изпълнен с духовна
  енергия и благодат...

   

  От Бога благословен!
  Отражение на
  Небесния Оригинал!

   

  А как пресен е хлябът там!
  И как ухаят храната и
  виното!

   

  Виното и сладкото
  от смокините!

   

  Когато човек
  в Йерушалом се озове,
  Истината
  за Сътворението
  прозира...

   

  Че чрез простите неща
  се реализира Чудото
  в основата на Всемира...

   

  И когато дойде Часът
  на Страшния съд
  Първият храм
  на Соломон -
  символ на Книга заветна,
  ще се извиси така,
  сякаш не е бил разрушен...

   

  И ще се отличи сред:

   

  1.
  Вторият храм, построен
  от Зоровавел - архитектът,
  с най-външните ограждения
  и подпорните стени -
  доизградени от Ирод,
  от които е останала
  само западната подпорна стена
  - известна като Стената на Плача...

   

  2.
  ... и джамията на Омар...

   

  Защото Йерусалим
  ще е слял двете си половини -
  небесната и земната...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]