Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Стената на Плача

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Там, до джамията
  на Омар
  стърчат коренища
  с формата на
  драконов крак
  през пролуките на
  западната
  подпорна стена
  на рухналия храм
  проектиран и построен
  от премъдрия цар Соломон
  по Заповедите на Бога,
  строен повторно след
  Вавилонския плен
  от Зоровавел и Ирод...
  Написа ли си желания?
  Върза ли червен конец на ръката си?
  Всяка вечер там е пълно с поклонници,
  които редят молитви за мир.
  Особено в петък -
  когато започва Шабат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]