Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Размисли върху прошката
и покаянието във фрагменти

 

 

Гергана Златкова

 

 

  прошката е дар
  за този,
  който я дава...

   

  ***

   

  прошката е дар
  за този,
  който я получава...

   

  ***

   

  прошката е акт
  сакрален,
  към вселенската
  хармония
  устремен...

   

  ***

   

  прошката
  е възможност
  за надскачане
  на егото,
  за растеж
  в духовен план...

   

  ***

   

  прошката
  е възмездие,
  победа над
  изкушението,
  провокирало
  към извършването
  на грях...

   

  ***

   

  ...и над самия
  грях, тъй както
  покаянието...

   

  ***

   

  прошката е
  изкупление -
  примирие
  със себе си,
  с другите
  и със света...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]