Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

258 метра под
морското равнище

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Четиридесет атмосфери -
  на 258 метра
  под морското равнище
  каза свещеникът -
  и всъщност всичко
  тук, около нас,
  би трябвало да е
  потопено
  от морска или
  океанска вода...
  Но някаква Сила
  държи всичко
  за да има
  Ханаан,
  да съществува Йерихо(н)
  с плодородната,
  пълна с минерали и соли,
  земя
  сред оголените
  планини с
  бежово-червеникавия
  оттенък, сливащ
  се с огнения залез...
  Йерихо(н)
  с финиковите палми
  с камилите и магаретата,
  които с охота
  се хранят с костилките
  от презрелите фурми...
  ...с наситената
  от пясъка
  река Йордан, която
  в коритото си никога
  не се утаява,
  но в шишето след
  минути
  е кристално чиста..
  ...с Мъртво море,
  чийто води са
  тъй солено-горчиви
  като узрели маслини -
  синтезирали в себе си
  нюансите на вкусовете
  от горчиво до сладко
  от гладно сухо до
  засищащо влажно...
  Ханаан - Земята
  на Меда и Млякото,
  която е топла винаги,
  дори когато е покрито
  небето й
  с млечнобели облаци,
  прорязани от лъчите
  на слънцето...
  Тъй, както тя е
  прорязана
  от свещени места
  и храмове - със свидетелства
  за Чудеса...
  Четиридесет атмосфери
  налягане -
  уж взривоопасна,
  а пълна с любов
  благодатна земя...

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]