Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Витания
(при завръщането в Йерусалим)

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Свещеникът:
  - Хей там отсреща
  е селото на Лазар -
  братът на Мария и Марта,
  когото Иисус възкресява...
  Там е и пещерата, където
  е станало чудото...
  Но Не можем
  да преминем...
  Ще започнат
  да ни целят
  с камъни...

   

  Хората:
  - Лазаре, стани
  да ни посрещнеш!
  Лазаре, стани
  да ни овардиш
  от гнева
  на заблудените тълпи!
  Дошли сме ти
  на гости във
  Витания.
  Лазаре, стани!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]