Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

[Поздрав]

 

 

Гергана Златкова

 

 

    Шалом Алейхим! -
    Мир Вам!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]