Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Алфа и Омега

 

 

Гергана Златкова

 

 

  Безкрайно
  Велик е Господ Бог!
  Голямо е Смирението Му и
  Дълго е Търпението Му! Като
  Елей за
  Живота е Благословията Му!
  Здрава и Мощна е Десницата Му!
  Истината е Неговата наука-
  Йод в солта, овкусяваща Битието.
  Красота струи от Делата Му! С
  Любов създал е света и човешкия род,
  Многобройни са имената Му!
  Неизброими са Делата Му, за да има
  Обич
  Приятелство и
  Разбирателство по
  Света.
  Ти
  Усилвай вярата и търпението си,
  Формулирай правилно мислите и желанията си
  в думи, формирай ги в принципи и дела...
  Христос е Истината и Пътя към Вечността!
  Целта на всеки земен живот е Вечната светлина!
  Човешкият род е благословен с неземни дарове, изливащи се от
  Шепите на Твореца и трябва да бъде опазен!
  Щит е Вярата ни срещу Злото!
  Ъгъл за подслон на праведника и ръб за нечестивците.
  Ювелирай посланието.
  Ясни помисли имай - правилно тълкувай и преподавай Знанието!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]