Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

Вместо заключение

 

 

Гергана Златкова

 

 

    Върху безкрайното платно на космическата синева
    танцуват цветове от палитрата на знаен художник...
    А светлите мечти, яхнали опашати комети, чертаят нечии
    съдби...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]