Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съдържание на книгата | страницата на авторката

 

[В пещерата]

 

 

Гергана Златкова

 

 

  В пещерата...
  ...е тихо
                          виждаш
                           звук
             на
                          капка
  варовик
                  чуваш
                                сенки
                                             форми
             кристално
                                                           оголени

   

                          Тихо
  пещЕрата
                              е
                                      в
             звук
                              от
                                      оголен...И
  кристал...
                       ...и

   

                 варовик

   

                              чуваш и виждаш
                                                            ... ФОРМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]