Владимир Игнатов

литературна критика, история на литературата

Литературен клуб - над 20 години! | публикуване | азбучен каталог

 

         Владимир Игнатов е редовен докторант в катедра „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

 

 

©1998-2020 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]