Владимир Игнатов

литературна критика, история на литературата

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

 

         Владимир Игнатов е редовен докторант в катедра „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

 

 

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]