Стоян Меретев

литературознание

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

         Стоян Меретев и завършил специалностите "Българска филология" (2007) и "Кино и литература" (2009) в ПУ "Паисий Хилендарски", а от 2011 година е докторант в Института за литература при БАН.

 

 

 

 

© 1998-2024 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]