Атанаска Методиева

критика, история на литературата

Литературен клуб | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

 

Атанаска Методиева. Снимка: Личен архив

 

 

         Атанаска Методиева е редовен докторант по Руска литература в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]