Атанаска Методиева

критика, история на литературата

Литературен клуб | нова българска литература | азбучен каталог

 

 

Атанаска Методиева. Снимка: Личен архив

 

 

         Атанаска Методиева е редовен докторант по Руска литература в ЮЗУ "Неофит Рилски".

 

 

 

 

 

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]