Миглена Терзийска

критика

Реферирано електронно издание „Литературен клуб“ - над 20 години! | Рубрика „Присъствия“

 

         Миглена Илиева Терзийска е родена през 1983 г. в гр. Кнежа. Завършила е специалност Българска филология и магистратура Литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е редовен докторант по Възрожденска литература към катедра Българска литература на СУ „Св. Климент Охридски“. Интересува се от аспектите на визуалното в театъра и драматургията на Българското възраждане.

 

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]