Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Дантевият Ад - 1911

 

Мария Липискова

 

 

 

Тук телата са така
голи както в Рая.
И сякаш са излезли
от камерите
преди още
да са разбрали, че те съществуват.

 

Паоло и Франческа
странно как телата им се държат
във въздуха неестествено е -
когато тя е започнала
да чете Легенда за Ланселот -
Адът ги е застигнал…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. октомври 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]