Мария Липискова

кратка проза

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

 

ДОБЪР ДЕН

 

Мария Липискова

 

 

 

     По коридора се приближава камериерката, бута количка, Добър ден.

 

     Жената се е свила до една от вратите, затворила е тялото си, смалило се е до предмет, бутилка или бинокъл, ако погледнеш в единия му край ще видиш коридора и как се приближава камериерката, Добър ден.
     Жената притиска с длан устата си, за да затвори крясъка, да го върне обратно в тялото си, да го затвори, вместо да остави да обикаля в кръг огледалата или да падне по витото стълбище.

 

     Камериерката се обръща, прибира бинокъла или бутилката, оставени в коридора, Добър ден.

 

     И ако погледнеш в единия край тялото й, виждаш как приближава...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. май 2011 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]