Мария Липискова

кратка проза

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Фотографията

 

Мария Липискова

 

 

 

лица със смачкани краища, празни, празнични погледи,  обърнати навътре. Изплува само мъглата зад гърба с масивната постройка, спуснати кепенци и решетки. Редица от избелели семейни фигури, устните им са стиснати, мълчат, все още дишат, оттук се вижда, сърцата им са прободени.

 

 

На обратната страна на снимката
мама и тате, пиша ви от курорта не се чете
морето е топло и синьо, аз слушам…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. ноември 2012 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]