Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

***

 

Мария Липискова

 

кръглото
езеро с лилиите
като френско стихотворение
което съм забравила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. септември 2007 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]