Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Дълго хайку

 

Мария Липискова

 

 

Тя е японка, слязла от календар, от хайку, малка хартиена фигурка, седяща до витрина на виенска сладкарница. Момчето е с малка сабя и пелерина, говори на английски:
„ще те опитомя, щете опитомя...“. Тя хартиена фигурка, слязла от календар, от хайку, потапя с ръката си едно цвете във водата за чай като малка флотилия. Говори му на английски:

 

гледам легнала минаващите
облаци
дъждовна стая

 

После поръчва тирамису.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. ноември 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]